Kurzy zamerané na šamanizmus, saberozvoj apod.

Ostatné kurzy

Kurzy šamanizmu
Kurzy šamanizmu

Kurzy šamanizmu

O lektorovi:

Marián Benka, zástupce šéfredaktora časopisu Zem a vek, redaktor a moderátor relácie Alternatívy na rádiu Slobodný vysielač. Šamanskými technikami sa zaoberá 20 rokov (od roku 1998), kurzy organizuje a vedie od roku 2002. 

Štruktúra kurzov:

Rok 2019 znamená určitý posun v nastaveniu kurzov. Pätica kurzov, ktoré ponúkam, vytvorí vzájomne sa dopĺňajúci celok, akúsi voľnú šamanskú skolu. Voľnú preto, že nie je podmienkou absolvovať všetkých päť.

Prvé tri sú začiatočnícké, pričom súčasťou všetkých troch sú základy techniky šamanského cestovania, pri ktorej adept vstupuje do svojho vlastného vnútorného vesmíru, aby v ňom našiel rady a získal silu pre svoje životné snaženia. Prihlásiť sa na jeden, dva alebo všetky tri môže ktokoľvek.
  
Zvyšné dva sú pokročilé, podmienenné predchádzajúcou účasťou na určitých kurzoch:

1. - 3. februára 2019: 

Základný kurz: Životný príbeh a poslanie
Zameriame sa na prácu s našim životným príbehom:

 • ako hľadať a nachádzať rovnováhu v našich každodenných zápasoch, 
 • ako prežiť ťažké obdobia, 
 • ako nájsť svoje životné poslanie, 
 • ako fungujú peniaze z duchovného hľadiska, 
 • prečo nefungujú tzv. vesmírne objednávkové servisy a
 •  ako môžete reálne pracovať na tom, 
 • aby ste si pritiahli do života to čo potrebujete.

  Súčasťou kurzu sú základy techniky šamanského cestovania.

Prihlásiť sa môže každý.

29. - 31. marca 2019

Základný kurz: Mužská a ženská energia

Mužská a ženská energia sú dve základné princípy vesmíru, dva priotipóly, ktoré sa okrem iného manifestujú v dvoch pohlaviach. Pritom aj muži disponujú ženskou a ženy mužskou energiou, v rôznej miere. 

Zameriame sa na prácu s týmito energiami:

 •  na rovnováhu medzi nimi, 
 • na ich fungovanie vo vzťahoch. 
 • Kurz môže byť aj príležitosoťu pre partnerskú dvojicu, ktorá chce pracovať na svojom vzťahu.

  Súčasťou kurzu sú základy techniky šamanského cestovania. 

Prihlásiť sa môže každý.

3. - 8. mája 2019

Dvojitý šamanský kurz

Prvá časť 3. - 5. mája

Základný kurz: Štyri živly a sila prírody

 • Okrem základov šamanského cestovania budeme pracovať aj vonku v prírode. 
 • Naučíme sa, ako nadviazť spojenie s bytosťami prírody, 
 • štyrmi živlami, ktoré sa zároveň manifestujú v nás ako štyri časti našej bytosti - Vnútorné dieťa, Vnútorná žena, Vnútorný muž a Duša. 
 • Budeme zlaďovať vonkajšiu a vnútornú prírodu.

Druhá časť 6. - 8. mája 

Nadstavba: Nastoľovanie jednoty a šamanská tvorba

Všetky živé bytosti sú prepojené, všetko vo vesmíre navzájom súvisí. 

 • Budeme sa učiť, ako vnímať a preciťovať tieto prepojenia,
 •  jednotu samého so sebou, 
 • s inými ľuďmi, 
 • duchovnými bytosťami, 
 • vyšším zdrojom.

  Napojenie na vyšší zdroj možno potom využiť pri tvorbe, či už hudobnej, literárnej alebo výtvarnej.

Dá sa prísť len na prvú časť, alebo na obe časti.
Prihlásiť sa môže každý.

4. - 9. júla 2019

Pokročilý kurz: Rituál smrti a znovuzrodenia

Súčasťou prechodu z detstva do dospelosti v domorodých kmeňoch sú rôzne rituály, pri ktorých adept symbolicky zomrie a znovu sa narodí. Takýto rituál jednak pomáha zmierniť strach z reálnej smrti, jednak umožňuje zbaviť sa ťažkého a nezdravého a vykročiť v ústrety novému životu. V tomto prípade účastníci strávia 24 hodín v riadenom procese, počas ktorého sa symbolicky uložia do hrobu. Ďalších 24 hodín strávia na osamelom mieste v prírode, aby hľadali silu do nového začiatku. Súčasťou týchto procesov je držanie hladovky.

Len pre tých, ktorí už ovládajú základy šamanského cestovania.

28. augusta - 1. septembra 2019 

Pokročilý kurz: Základy šamanského liečenia


Kurz je určený tým, ktorí by chceli využívať šamanské techniky nielen pre seba, ale aj pre pomoc druhým ľuďom. Neznamená to, že musíte byť liečiteľmi, môžete pomáhať len v okruhu vašich blízkych. Absolventi tohto kurzu sa budú môcť zúčastniť na ďalších, nadväzujúcich seminároch, ktoré už nebudú verejne propagované. Šamanské liečenie je príliš komplexná problematika na to, aby sa dala naučiť na jednom stretnutí.

Len pre tých, ktorí už absolvovali Rituál smrti a znovuzrodenia.

Miesto:

Kurzy sa uskutočnia na rôznych miestach západného a stredného Slovenska.

1. a 2. základný kurz bude v Bratislave

Ceny:

Kurzovné sa platí ako dobrovoľný príspevok v určitých rozsahoch, v závislosti od vašich finančných možností a spokojnosti s kurzom.

Za februárový a marcový kurz, ako aj za prvú časť májového kurzu sa platí od 60 do 120 EUR.

Pre marcový kurz platí špeciálna ponuka:
Ak sa prihlásite ako dvojica muž - žena (je jedno, či ste partneri, manželia, súrodenci, kolegovia, kamaráti..) pre celú dvojicu platí rozsah od 80 do 180 EUR. Špeciálne pre tento kurz bude dobré, ak bude počet žien a mužov na ňom aspoň približne rovnaký.

Za celý májový, ako aj za júlový a augustový kurz sa platí od 100 do 200 EUR.

Platí sa v hotovosti na mieste. Ak je vám aj spodný rozsah veľa, ozvite sa, nejako sa dohodneme. Na druhej strane, kto to tak cíti, môže prispieť aj viac ako je horný rozsah.

Prihlásenie:

Prihlasuje sa priamo u lektora na: marianbenka@gmail.com. Prihlásení účastníci dostanú informácie, ako sa dostať na miesto konania a čo si treba priniesť so sebou.

K prihláseniu a otázkám využite aj formulár nižšie:


Kurz novinárskej tvorby
Kurz novinárskej tvorby

Kurz novinárskej tvorby

O lektorovi:

Dovoľte, aby som sa predstavil. Moje meno je Marián Benka. Prvé príspevky do novín som začal písať ako 17-ročný. Potom som vyštudoval žurnalistiku, robil som hlavne v ekonomickej tlači (Profit, Trend). 

Istý čas som šéfoval portálu pre malých podnikateľov Živnostník.sk, niekoľkým živnostníkom som pomáhal vypracovať obsahovú koncepciu ich webových stránok. 

Nakoniec ma môj záujem o alternatívy a spoločenskú zmenu zaviedol do redakcie Zem&Vek, kde ako editor pracujem aj s textami druhých ľudí.

Prečo sa učiť písať texty? 

Dnes píše texty už pomaly každý. Blogeri blogujú, aktivisti alebo politici píšu takisto blogy alebo statusy na FB. Podnikatelia a živnostníci píšu na svoje webové stránky alebo na sociálne siete v snahe dostať do pozornosti svoju ponuku.

Samozrejme, tým, že máme doslova armádu píšucich amatérov, ktorých to nikdy nikto neučil, úroveň ich textov je rôzna. Mnohí majú prirodzený talent a aj bez príslušného vzdelania píšu na úrovni. Iní zase píšu tak, že čítať je to utrpenie. Každopádne, vždy je čo zlepšovať. 

Preto ponúkam praktický kurz vedený starým profesionálom. 

Čo sa naučíte?

Čo najmenej teórie, čo najviac praktických rád a tipov, ako zlepšiť svoje písanie:

 • tvorba titulkov, 
 • úvod textu, 
 • kompozícia, 
 • základy štylistiky, 
 • ako vzbudiť u čitateľa zvedavosť a záujem, 
 • ako vytvoriť dobrý obsahový koncept webovej stránky alebo iného média...

  To je náplň intenzívneho víkendového kurzu, v rámci ktorého účastníci aj niečo napíšu a potom to budeme spoločne hodnotiť.
  Ak by sa niekto ukázal ako mimoriadne šikovný a mal by záujem, možno by dostal aj príležitosť napísať niečo pre mesačník Zem&Vek.

Cena:

Uvádzacia cena za kurz je 80 EUR.

Miesto konania:

Bratislava

Prihlásenie:

Prihlasuje sa priamo u lektora na: marianbenka@gmail.com. Prihlásení účastníci dostanú informácie, ako sa dostať na miesto konania a čo si treba priniesť so sebou.

K prihláseniu a otázkám využite aj formulár nižšie: