Mužská vitalita a tantra masáž

06.03.2019

Mužská vitalita je základom spokojného života muža. Práca so základnou životnou silou, sexualitou, ide priamo k zdroju Vašej energie

Rýchlo pomôže uvoľniť prípadné bloky a ťažkosti, ktoré bránia v ceste hlbokej blaženosti a radosti. Vďaka tomu sa v relatívne krátkom čase pozitívne transformuje rada ďalších okolností Vášho života: vzťahy, práca, životná cesta. Naša masáž má veľký presah, jej úžitok cítite nielen na poli telesného blaha, ale môžete vnímať jej vplyv v celku Vášho života. Mužská vitalita je ciel, ktorý Vám s radosťou prinášame.

Výhody a nové poznania, ktoré prichádzajú s prijímaním tantra masáže

Počas tantrické masáže muž objavuje svoju vnútornú ženu, muž sa postupne učí, ako prežívať dotyky celým telom, ako sa prepadnúť do orgazmu, ako vlastne prežívať orgazmus ako žena. Nejedná sa o stratu mužských vlastností, ale o ich podporu a kultiváciu.
Pri vedomo vedenej tantra masáži, v okamihu erekcie sa často mužovo vedomie nezužuje iba na malú pohlavnú oblasť. Rozkoš a energia sa nenachádza len v malej panvovej oblasti okolo penisu a vyvrcholenie nie je vlastne obyčajné uvoľnenie energie jedným smerom. Extáza a energia sa postupne rozširuje do celého tela, z pohlavnej oblasti zaplavuje pomaly a postupne celé telo, až orgazmus preniká celou bytosťou a nie je rozdielu medzi penisom a celým telom.
Pri tantra masáži sa extáza a uvedomenie orgazmu zvnútorňuje, rezonuje v celom tele, postupne sa rozširuje mimo telo, do priestoru. Vďaka veľkému množstvu energie, ktorá v mužovi vibruje, môže sa spojiť s prírodou, so všetkými ľuďmi, s vesmírom. Rozšírené vedomie je pri tantra masáži skúsenosť veľmi reálna a oslobodzujúca.

Penis, ako vstupná brána k mužskej životnej energii

Pre muža je oblasť pohlavia "vstupnou bránou" k jeho životnej energii. U muža sa energia šíri tzv. z pohlavia do zvyšku tela. Pri masáži navyše môže objaviť veľa nových rovín zážitku. Učiť sa práci s dychom, ktorá pomáha energie z intimnej masáže rozprestrieť do celého tela.
Zažiť orgazmus bez ejakulácie, a udržať si tak príjemný pocit sviežosti, vitality a súčasne hlbokého uvoľnenia (Veľký ťah). Pozorná masáž pohlavia a prijímajúci, prirodzený postoj masérky navyše pomáhajú uvoľniť akékoľvek pochybnosti o sebe, pocity hanby a pod.
Spontánne sa naučíte radovať z vlastného tela a "spolupracovať" s ním, mať z neho svojho najlepšieho priateľa.

Doporučujeme

Komplex Tantra masáží Spartakus
Kurz Veľký ťah
Kurz Skvelý milenec

Milí muži, prajem Vám nezabudnuteľné zážitky s tantrou.

Xenyie Suhayila Komersa

Pre www.tantrasavitryi.sk