Kdo je sannyásin?

07.05.2018

Tento text je z knihy Sútra srdce od Mistra OSHO

Sannjása je radost v bytí

Jak asi můžete definovat radost v bytí? Nelze ji definovat, protože radost v bytí každého člověka bude odlišná. Moje radost v bytí bude jiná než vaše radost v bytí. Radost bude stejná, její chuť stejná, ale její rozkvět bude jiný. Lotos kvete, růže kvete, měsíček kvete - všechny kvetou a proces kvetení je stejný. Měsíček ale kvete svým vlastním způsobem, růže svým a lotos svým. Jejich barvy jsou různé, jejich vzhled je různý, přestože duch je stejný. A když jsou v květu a když mohou šeptat větru a když mohou sdílet svou vůni s oblohou, všechny se radují. 

Každý sannjásin bude naprosto jedinečnou osobou. Mě nezajímá společnost. Mě nezajímá kolektivnost. Můj zájem je absolutně zaměřen na jednotlivce - na vás! 


A meditace může uspět tam, kde mysl zklamala, protože meditace je radikální revolucí ve vašem bytí - ne revolucí, která změní vládu, ne revolucí, která změní ekonomiku, ale revolucí, která změní vaše vědomí, která vás transformuje z noosféry do kristosféry, která vás změní ze spícího člověka na probuzenou duši. A když jste probuzení, všechno, co děláte, je dobré.

Toto je moje definice dobra a ctnosti: činnost probuzeného člověka je ctnost a činnost neprobuzeného člověka je hřích. Neexistuje žádná jiná definice hříchu a ctnosti. Závisí to na člověku - jeho vědomí, jeho kvalitě, kterou vnáší do činu. Takže se někdy může stát, že stejný čin může být ctnostný a zároveň může být hříšný. Tyto činy mohou být zjevně stejné, ale lidé v pozadí těchto činů mohou být různí. 

Sannjásin je člověk, který žije stále více a více v bdělosti. A čím více lidé existují prostřednictvím uvědomění, tím lepší svět bude vytvořen. Civilizace ještě nebyla.

První vlastností sannjásina je otevřenost k prožívání. 

Nikdy nebude rozhodovat před tím, než prožil. Řekne: "Jsem připraven se do toho pustit a podívat se, jestli to tak je nebo ne." Budhovo sdělení na rozloučenou s žáky bylo toto: "Pamatujte, nevěřte ničemu proto, že jsem to řekl já. Nikdy nevěřte ničemu, pokud to neprožijete." Prožitek je vždycky otevřený, přesvědčení je vždycky uzavřené, dokončené. A pamatujte, prožitek má krásu, protože je nedokončený. Jedny z nejkrásnějších písní jsou ty, které jsou nedokončené. Jedny z nejkrásnějších knih jsou ty, které jsou nedokončené. Jedna z nejkrásnějších hudebních děl jsou ta, která jsou nedokončená. Nedokončené má krásu. To, co je dokončené, je mrtvé.

Druhou vlastností je existenciální žití. 

Sannjásin nežije na základě idejí: že člověk by měl být takový nebo takový. Měl by se chovat takovým způsobem a neměl by se chovat takovým způsobem. Nežije na základě idejí, odpovídá existenci. Je souhlasná celým svým srdcem, ať jde o cokoliv. Jeho bytí je teď-tady. Spontánnost, jednoduchost, přirozenost - to jsou jeho vlastnosti. Uznává život; ať ho vede kamkoliv, jde s ním. Plyne s proudem.

Třetí vlastností sannjásina je důvěra ve svůj vlastní organismus. 

Tělo, mysl, duše, to všechno je zahrnuto. Když se mu chce milovat, vpluje do lásky. Když se mu nechce milovat, řekne: "Je mi líto", - ale nikdy nepředstírá. Vaše tělo má svou vlastní moudrost. Začněte se učit, jak poslouchat své tělo, protože je to vaše tělo. Vy jste v něm; musíte ho respektovat a důvěřovat mu. Je to váš chrám, je svatokrádežné násilně svému tělu něco vnucovat. Z žádného motivu by se nemělo nic násilně vnucovat! A to vás nejen naučí důvěře ve vlastní tělo, to vás také naučí, postupem času, důvěře v existenci - protože vaše tělo je součástí existence. Potom vaše důvěra poroste a vy budete důvěřovat stromům a hvězdám a měsíci a slunci a oceánům; budete důvěřovat lidem. Ale začátkem této důvěry musí být důvěra ve svůj vlastní organismus. Důvěřujte svému srdci.

Čtvrtou vlastností je smysl pro svobodu. 

Sannjásin není pouze svobodný, on je svoboda. Vždycky žije svobodným způsobem. Svoboda neznamená mravní bezuzdnost, nemorálnost. Mravní bezuzdnost není svoboda, je to jen reakce na otroctví; takže se jen přesunete do opačného extrému. Svoboda není opačným extrémem, není reakcí. 

Být svobodný neznamená stále se vším a se všemi bojovat. Co se týče základních věcí, sannjásin si vždycky udrží svou svobodu nedotčenou. A protože respektuje svobodu, bude respektovat také svobodu ostatních. Jestliže se vaše žena zamiluje do jiného muže, budete se cítit ublížení, budete plakat smutkem, je to ale váš problém. Láska natolik respektuje, že poskytuje svobodu. A jestli láska nedává svobodu, není to láska, je to něco jiného. 

Nezávislost, vzpoura - pamatujte, ne revoluce, ale vzpoura - to jsou vlastnosti sannjásina. A v tom je velký rozdíl. Sannjásin je vzbouřenecký, jeho vidění je naprosto odlišné. Nepracuje se stejnou logikou, ve stejné struktuře, ve stejném schématu. Není proti tomuto schématu- protože když jste proti určitému schématu, musíte vytvořit jiné schéma, aby s ním bojovalo. A schémata jsou si všechna podobná. Sannjásin je ten, kdo prostě ztoho nepozorovaně vyklouzl. není proti schématu, pochopil nesmyslnost všech schémat.

Pátou vlastností je tvořivost.

Stará sannjása byla velmi netvořivá. Mělo se zato, že někdo se stane sannjásinem a odejde do himalájské jeskyně a sedí tam, a to bylo naprosto v pořádku. Nic víc nebylo potřeba. Můžete se jít podívat na džinistické mnichy: sedí ve svých chrámech a nedělají nic - absolutně netvořiví, vypadají tupě a hloupě, bez jakéhokoliv plamene inteligence. A lidé se jim klanějí a dotýkají se jejich nohou. Jakoby zřeknutí se světa bylo nějakou hodnotou samo o sobě. Zeptejte se ale, co namaloval, jakou krásu na světě vytvořil, jakou báseň složil, jakou píseň přinesl do existence, jakou hudbu, jaký tanec, jaký vynález - co je jeho výtvorem - a oni řeknou : "O čem to mluvíš? On je sannjásin!." On prostě sedí v chrámu a dovoluje lidem, aby se dotýkali jeho nohou, a to je všechno. A v Indii je spousta lidí, kteří takto sedí. 

Sannjásin by měl mít tvořivou energii, přinést na svět o trochu více krásy, o trochu více radosti, najít nové přístupy k tanci, zpěvu, hudbě. Něco vytvořit, nebýt netvořivý.

Šestou vlastností je smysl pro humor, smích, hravost, nevážná upřímnost.

Sedmou vlastností je meditativnost, osamocenost,

 mystický vrcholný prožitek, ke kterému dojde, když jste sami, když jste absolutně sami uvnitř v sobě. Můžete zavřít oči a propadnout se do vnitřní blaženosti: to je všechno, o čem je meditativnost.

A osmou vlastní je láska, příbuznost, vztah. 

Pamatujte, že můžete být ve vztahu teprve tehdy, když se naučíte jak být sami, nikdy ne před tím. Jenom dvě individuality mohou být ve vztahu. Jenom dvě svobody se mohou přiblížit a obejmout jedna druhou. Jenom dvě nicoty mohou proniknout jedna do druhé a rozplynout se v sobě navzájem. Když nejste schopni být sami, váš vztah je falešný. Je to jen trik, jak se vyhnout své opuštěnosti, nic jiného.

A devátou vlastností je transcendence,

tao, žádné ego, ne-mysl, nikdost, nicota, harmonie s celkem. Transcendence je poslední a nejvyšší vlastností sannjásina.

Toto jsou ale jenom ukazatele, náznaky, toto nejsou definice. Berte je velice volně. Nezačněte brát to, co jsem řekl, nesmlouvavě ... Zůstaňte volní, plynoucí. Nikdy kolem sebe nevytvářejte žádnou nesmlouvavost. Nikdy se nestaňte definovatelní