Umenie magického dotyku Vás spája v láske a harmónii

Kurz tantra masáže pre páry

Kurzy vedomého, zmyselného dotyku pre páry v akejkoľvek kombinácii pohlavia

Kurz je určený pre využitie na súkromné účely. Neoprávňuje na vykonávanie profesionálnej Tantra masáže Sávitryí. Na získanie osvedčenia Tantra masér/ka Sávitryí je potrebné prejsť Školou tantra masáže.


Čo sa na kurze dozviete a prakticky sa naučíte? 

 • Ako sa dotýkať muža/ženy, aby Váš dotyk prinášal potešenie, rozkoš, radosť. Aby Váš dotyk bol spojivom vo Vašom vzťahu, aby z Vášho dotyku bola cítiť láska, úcta, prijatie, trpezlivosť, odovzdanie, pochopenie Vášho partnera/partnerky.
 • Pochopíte, že vzrušenie a rozkoš je možné vyvolať v každej časti tela, nielen v oblasti intimít. Vedomý dotyk otvára srdce, dušu, telo a je bránou k extatickému prežívaniu partnerstva.
 • Naučíte sa otvorenejšie komunikovať svoje pocity a potreby. Precítite rozdielne túžby mužského a ženského tela. Osviežite si a prehĺbite svoj partnerský, milostný vzťah.
 • Získate dôležité informácie o partnerstve a sexe, o ktorých sa v mladosti doma ani v škole nehovorí.


Náplň výuky

 • Filozofia tantry, úvodný tantrický rituál uctenia tela, dotyky od silného po jemný, dynamika dotyku, masáž zadnej a prednej strany tela bez oleja aj s olejom, energetická práca so sexuálnou energiou, praktická masáž vonkajšej oblasti intimít, teoretické vysvetlenie ako postupovať pri masáži vnútornej oblasti intimít (táto časť výuky vždy záleží na hraniciach páru, ktorý sa učí), záverečný tantrický rituál.
  Metodický manuál je k dispozícii.
 • Pre Vašu istotu, že sa naučíte skutočne to, čo očakávate, môžete najskôr zažiť na vlastnej koži Tantra masáž Sávitryí

Ďakujeme veľmi pekne za kurz masáže pre pár. Xényia, váš osobný prístup, jemné vedenie výučby, pocit bezpečia, atmosféra, hudba .. Všetko bolo, ako sme si predstavovali a želali.
Vierka a Maťo

Prednáška o tantrickej sexuálnej energii
a práci s ňou

Festival Esoterika 2015


Ako kurz prebieha?

Na prvom stretnutí Vás zoznámime s teóriou tantra masáže a jej základnými princípmi. Ďalej už pokračujeme praktickou výukou umenia tantrického dotyku - masáže tela. Prebieha výuka masáže zadnej strany tela. Lektorka striedavo na zúčastnených ukazuje prvky masáže a zúčastnení sa masírujú navzájom.

Druhé stretnutie venujeme masáži prednej strany tela. Výuka i praktické cvičenia prebiehajú rovnako ako pri prvom stretnutí.

Tretie stretnutie je zamerané na masáž intimít ženy a muža. Lektorka striedavo na zúčastnených ukazuje postup masáže a účastníci sa masírujú navzájom.

 • Naše odporúčanie: V čase medzi jednotlivými stretnutiami môžete vo Vašej domácej intimite obohacovať Váš partnerský život o nové zručnosti a prenikať tak hlbšie do osobného poznania tantry. Následne môžeme Vaše poznatky konzultovať.

Termín: Táto výuka a termín je individuálny. Radi sa maximálne priblížime Vašim časovým možnostiam. Objednajte sa a Váš termín rezervujeme.


Platobné podmienky

 • Dĺžka kurzu: 9 hodín (3 x 180 min)
 • Celková cena spolu: 630 eur
 • Termín si rezervujete úhradou zálohy 230 eur na č. účtu: 
  IBAN: SK25 83300 000 0022 0119 1543
  Variabilný symbol: dohodnutý dátum kurzu
 • Doplatok: 400 eur v hotovosti alebo prevodom pred začiatkom kurzu
 • Záloha je splatná pri odsúhlasení termínu. Na základe zaplatenej zálohy Vám rezervujeme miesto na kurze.
 • 100 % záloha je vratná pri odhlásení sa do 48 hodín pred začiatkom kurzu.
 • Ak sa na kurz nedostavíte, či výuku zrušíte menej, ako 48 hodín pred začiatkom kurzu, záloha je nevratná. 
 • Ak sa na kurz nedostavíte, či výuku zrušíte menej, ako 48 hodín pred začiatkom kurzu a máte zaplatený celý kurz, propadá Vám čiastka vo výške zálohy 230 eur. Pre rezervovaní nového termínu je treba uhradiť novú zálohu.
 • Kurz, na ktorom sa zúčastníte a už prebieha, môžete kedykoľvek ukončiť. V tom prípade je storno poplatok 100% ceny za kurz. 
 • Ak je prerušenie kurzu alebo zrušenie termínu kurzu menej, ako 48 hodín pred začiatkom kurzu, z Vašej strany zo závažného dôvodu, je možné sa po vzájomnej domluve dohodnúť na jeho náhrade. Prípadne, ak máte darčekový poukaz, ktorému vypršala platnosť najviac o 1 mesiac, kontaktujte nás. Vieme sa dohodnúť a to za časových a finančných podmienok, ktoré vyhovujú organizátorom kurzu. Toto však nie je povinnosťou organizátorov.

Varianty kurzov

Masáž celého tela bez intimít

Dĺžka kurzu
6 hodín (2 x 3 hodiny), celková cena spolu: 459 eur

Platobné podmienky

 • Termín si rezervujete úhradou zálohy 159 eur na
  IBAN: SK25 8330 0000 0022 0119 1543
  Variabilný symbol: dohodnutý dátum kurzu
 • Doplatok: 300 eur v hotovosti alebo na účet pred začiatkom kurzu
 • Záloha je splatná pri prihlásení sa. Na základe zaplatenej zálohy Vám rezervujeme miesto na kurze.
 • 100 % záloha je vratná pri odhlásení sa do 48 hodín pred začiatkom kurzu.
 • Ak sa na kurz nedostavíte, či výuku zrušíte menej, ako 48 hodín pred začiatkom kurzu, záloha je nevratná. 

Masáž prednej strany tela s intimitami

Dĺžka kurzu
4 hodiny, celková cena spolu: 359 eur

Platební podmínky

 • Termín si rezervujete úhradou zálohy 159 eur na 
  IBAN: SK25 8330 0000 0022 0119 1543
  Variabilný symbol: dohodnutý dátum kurzu
 • Doplatok: 200 eur v hotovosti alebo na účet pred začiatkom kurzu
 • Záloha je splatná pri prihlásení sa. Na základe zaplatenej zálohy Vám rezervujeme miesto na kurze.
 • 100 % záloha je vratná pri odhlásení sa do 48 hodín pred začiatkom kurzu.
 • Ak sa na kurz nedostavíte, či výuku zrušíte menej, ako 48 hodín pred začiatkom kurzu, záloha je nevratná. 

Prihláste sa na kurz masáže pre páry


Chcete informácie a podnety pre Váš partnerský život?