Kódex chrámov Sávitryí

Zabezpečenie kvality, tradície, spoľahlivosti
a výučby masáží Sávitryí


Kódex chrámov Sávitryí - Základ, na ktorom budujeme výnimočnú kvalitu masáží Sávitryí:

  1. Každý klient má našu najvyššiu pozornosť a starostlivosť.
  2. Členovia tímu Chrámov Sávitryí zachovávajú 100% diskrétnosť voči klientom a riadia sa aj Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov.
  3. Chrámy Sávitryí udržujeme v najvyššej energetickej čistote a nezávislosti.
  4. Členovia tímu Chrámov Sávitryí prevádzajú tantra masáže v meditatívnom stave.
  5. Členovia tímu Chrámov Sávitryí pestujú umenie tantry, ktorá je bežnou súčasťou ich života.